Taxi v Ostravě

☎ Tel.: +420 734 379 620

Kdo je vynálezcem prvního taxíku? Britové a francouzský argumentují téměř 400 let. Říká se, že dějiny taxíky začala ve starověkém Římě. Pak tyto byly vozidla, na ose, ze kterého byly Římané podle vynálezu připojené k “taxametru” – poměrně složité mechanické počítadlo sestávající ze dvou převodových kroužků s otvory a zásuvkou připojenou k ose kola. Když se stojili otvory kroužků, a to se stalo přes každou míli, pak se kamínky padli do krabice. Na konci cesty byly kameny vypočítané a na základě jejich zaplaceného množství. Bohužel, po pádu římské říše, “taxi” (as, a mnoho dalších vynálezů) zapomněli na mnoho staletí.

Mimochodem, symbolem St. Fihacra je lopata, tedy výraz: “Taxi řidiči lopatu řádek peníze.” Sovětské posádky měly velký úspěch, byl vyvinut, a v roce 1896 byli koně nahrazeny koní plynový motor. Motorizovaná phickers pokračovali v plnění cestující, ale poplatek za cestování na starém muži byl předem stanoven, což bylo velmi nepříjemné. V roce 1891, německý vědec Wilhelm Brun vynalezl první taxametr a situace se změnila. V roce 1907 se na ulicích Londýna objevily první vozidla vybavená taxisometrov, začali se nazývat taxíkem, nebo jen taxík.

blinkers-2027170_1280
images